2013-01-12

Nu har Tilde jagat sitt  bästa drev någonsin!
Och igen en gång var jag inte med! Jag fördrev dagen i Ekenäs vilket i och för sej var riktigt trevligt så jag ska inte klaga,
men Tilde jagade i Wassböle. På eftermiddagen fick hon upp en rusack som hon drev i 2 timmar!


Där under Sofieland hade hon upptaget. Sin vana trogen skälde hon så fort hon såg harspåret men nystade i varje fall upp spårhärvan tills hon hade haren igång och sedan hade det burit av.
Rapporteringen här hemma bestod av idel lovord över Tildes drevegenskaper. Skallet hörbart, tätt och mångfasetterat. Farten hög och som syns på kartan, inte många tappt.
Passkarlarna hade sett haren men ingen lyckades skjuta den.
Det här var också den längsta jaktdagen för Tilde. Den började kl 8 och tog slut kl 14.30 och följande dag var hon ganska lugn flicka.
I morgon ska vi åka till Tenala och få se syster Bella jobba i skogen och det väntar jag på med spänning!

Inga kommentarer: